Nhà Phố Lakeview City Novaland

Loại lô đất: Nhà phố Lakeview City (Town-house Lakeview City) Diện tích đất: 5 x 20m, xây dựng: 1 trệ, 03 lầu Giá bán: giá bao gồm đất và nhà (hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong) Thanh toán: 9 đợt, giao nhà toàn khu tháng 8/2017
Mặt Bằng Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Lakeview City Novaland

Nhà Phố Townhouse A

Nhà Phố Liền Kế A Lakeview City
Nhà Phố Liền Kế A Lakeview City
Mặt bằng Nhà Phố Liền Kế A Lakeview City
Mặt bằng Nhà Phố Liền Kế A Lakeview City

Nhà Phố Townhouse B

Nhà Phố Liền Kế B Lakeview City Novaland
Nhà Phố Liền Kế B Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Nhà Phố Liền Kế B Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Nhà Phố Liền Kế B Lakeview City Novaland

Nhà Phố Townhouse C

Nhà Phố Liền Kế C Lakeview City Novaland
Nhà Phố Liền Kế C Lakeview City Novaland
Mặt bằng Nhà Phố Liền Kế C Lakeview City Novaland
Mặt bằng Nhà Phố Liền Kế C Lakeview City Novaland

Nhà Phố Townhouse D

Nhà Phố Liền Kế D Lakeview City Novaland
Nhà Phố Liền Kế D Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Nhà Phố Liền Kế D  Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Nhà Phố Liền Kế D Lakeview City Novaland

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Yêu Cầu Của Bạn

HOTLINE

0906 835 653