Mặt Bằng ShopHouse Lakeview City

Mặt Bằng Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Lakeview City Novaland

Mặt Bằng Shophouse A

Shophouse A Lakeview City Novaland
Shophouse A Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Shophouse A Lakeview City Novaland
Mặt Bằng Shophouse A Lakeview City Novaland

Mặt Bằng Shophouse B

Shophouse B Lakeview City Noavaland
Shophouse B Lakeview City Noavaland
Mặt bằng Shophouse B Lakeview City Noavaland
Mặt bằng Shophouse B Lakeview City Noavaland

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Yêu Cầu Của Bạn

HOTLINE

0906 835 653